کتاب “جایگاه‌سازی: نبردی برای ذهن”

مردم در جوامع امروزی توسط رسانه‌ها احاطه شده‌اند و دیگر به همه چیز شک دارند. این کتاب از رویکردی نوین برای حل مشکل "ناتوانی در ایجاد رابطه" به نام "جایگاه سازی" صحبت می کند. مجموعه فعالیت هایی که باعث می‌گردد یک محصول به همراه تصویری روشن و شفاف در ذهن مخاطبان بنشیند. تصویری که نقاط قوت و یا ضعف یک سازمان را در کنار رقبایش نشان می‌دهد. نابغه‌های حوزه تبلیغات،…

ادامه مطلبکتاب “جایگاه‌سازی: نبردی برای ذهن”

کتاب “تاثیر: روانشناسی هنر متقاعد کردن”

"تاثیر" یک کتاب کلاسیک در مورد هنر متقاعد کردن است. این کتاب به زوایای روانشناسی و نحوه گرفتن جواب مثبت از مردم می‌پردازد. دکتر رابرت بی. سیالدینی یکی از خبره‌ترین سرشناسان حوزه بی‌پایان تاثیرگذاری و متقاعد کردن است. تجربه موشکافانه و مبتنی بر مطالعات میدانی 35 ساله وی به همراه یک تحقیق سه ساله بر روی این مساله که "چه چیزی مردم را قانع می‌کند تا رفتار خود را تغییر…

ادامه مطلبکتاب “تاثیر: روانشناسی هنر متقاعد کردن”

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگذاری وجود ندارد